Tenorflöjt MT 440 Hz

arvidsson-instr-4

arvidsson-instr-5

MT440

Detta är ett modernt instrument som jag utvecklat för att möta extrema behov inom nutida musik, men den kan givetvis användas för all musik. Den har full oktavresonans i det låga registret som ger en stabil och kraftfull ton liknande vissa renässansinstrument. Tonomfånget går från c4 till g6 med grepptabell som för en barockflöjt. För c4 och #c4 används klaffar som utförs i nysilver med teknik och material av högsta existerande kvalitet.

Instrumentet byggs med fördel i lönnträ, men andra träslag är givetvis också möjliga. Det intoneras till a=440/442 Hz.

Flöjten kan förses med ytterligare klaffar för att utöka omfånget neråt med tonen h3 alternativt för att täcka ändöppningen och underlätta för toner i 3:e registret eller både och. Med alla klaffar på plats skapas de fulla möjligheterna med ett kromatiskt tonomfång från h3 till g6 och mängder av kvartstonsmöjligheter.

Älvborgspipor 440 Hz

arvidsson-instr-3Älvsborgspipan är en låtspelspipa som jag utvecklat med råd och uppmuntran från Göran Månsson. Den har en brusig klang och kan spelas som traditionell 6-håls g-mollpipa, men har ett extra hål för inledningstonen f#. Jag har också satt dit ett tumhål som tillsammans med en delvis konisk borrning gör att pipan kan spelas mycket snarlikt en altblockflöjt. Största skillnaden är att lägsta tonen är f# och inte f. Några av halvtonsgreppen måste modifieras ungefär som på en ganassiflöjt. Tonomfånget är drygt två oktaver.

Pipan intoneras till A=440Hz, är tvådelad och byggs i lönnträ. En något kortare variant i a-moll och en i d-moll byggd i tre delar finns också (se bilder här nedanför).

alv-dalv-d_fot

RA-flöjter 440 Hz

ra-008

Det här instrumentet ingår i en helt ny klass av blockflöjter som inte har några historiska förebilder. RA-flöjterna bygger på en akustisk uppfinning jag gjort.

Klangligt står RA-flöjterna nära renässansblockflöjterna, men spelas med barockflöjternas grepp. Tonomfånget är två oktaver plus en helton. De har stor ljudvolym, passar utmärkt som soloinstrument, och går också klangligt bra ihop med moderna instrument t.ex. piano. Störst användning hittills har instrumenten fått för framförande av medeltids- och renässansmusik och svensk folkmusik.

Instrumenten byggs i europeisk buxbom stämda i A=440 Hz och i tre olika storlekar: sopran i c, alt i g och alt i f.

 

Lyssna på instrumenten

Stanesby altblockflöjt, a=415 Hz

(Kerstin Frödin och Urban Westerlund)

Voice Flute

(Kerstin Frödin och Urban Westerlund)

RA-flöjt, c-sopran

(Kerstin Frödin)

RA-flöjt, f-alt

(Göran Månsson)

Älvborgspipor, g-alt

(Göran Månsson och Kim Persson)