Barock Alt 415 Hz

ba415Barockaltarna finns i två versioner.

Stanesby kopia

Förebilden byggd av Stanesby Sr finns i Franz Brüggens samling och har stämningen  A=406 Hz. Utöver transponering till stämningen A=415 Hz har jag gjort några små justeringar av borrningen för att förbättra intonationen på höga e och f.

Arvidsson original

BA415

Detta instrument har en ny typ av borrning, som utvecklats av mig med utgångspunkt från akustiska och matematiska idéer. Mitt mål var att uppnå bättre egalitet i klang och tonattack över hela registret, se Ny barockborrning, och jag vågar påstå att jag till stor del lyckats.

Som exteriör har jag behållit den av Stanesby som jag uppskattar för dess kraftfulla skönhet.

Instrumenten kan fås i europeisk buxbom eller grenadill till samma pris.