Barock Alt Starkblås 440 Hz

arvidsson-instr-1BA440S

Det här är en modern variant av BA440, med samma borrning men med ändringar av labiet, vindkanalen och fönstret, för att åstadkomma maximal ljudvolym. Den skall spelas med högre lufttryck och luftåtgången är större. Klangen, som har en mer framträdande grundton än barockflöjten lämpar sig väl för samspel med andra moderna instrument. Jag har gett flöjten en modern exteriör och tillverkar den i grenadill.