Barock Sopran 415 Hz

arvidsson-instr-2BS415

Den här flöjten har ett instrument av Richard Haka som förebild. Originalet finns i Franz Brüggens samling.

Det har en ovanligt trång borrning och kort fönsteröppning. Detta ger flöjten en mjuk, ljus och övertonsrik klang, som hävdar sig väl, även i större ensembler, trots en relativt liten ljudvolym.

Jag bygger den i låg stämning (a=415Hz) i buxbom eller grenadill.