Bilder från verkstaden

Tillverkning av en brotsch:

Första borrhålet i den blivande flöjtfoten:

bild1

Brotschning av flöjtfoten:

bild2

Måttspår inför svarvning av flöjtfoten:

bild3

Flöjtfot under svarvning:

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Nedre delen av  flöjtfoten färdigsvarvad:

bild5

Hela flöjtfoten färdigsvarvad:

bild6

Svarvning av huvudstycke:

Hyvling av vindkanalen: