RA-flöjter 440 Hz

ra-008

Det här instrumentet ingår i en helt ny klass av blockflöjter som inte har några historiska förebilder. RA-flöjterna bygger på en akustisk uppfinning jag gjort.

Klangligt står RA-flöjterna nära renässansblockflöjterna, men spelas med barockflöjternas grepp. Tonomfånget är två oktaver plus en helton. De har stor ljudvolym, passar utmärkt som soloinstrument, och går också klangligt bra ihop med moderna instrument t.ex. piano. Störst användning hittills har instrumenten fått för framförande av medeltids- och renässansmusik och svensk folkmusik.

Instrumenten byggs i europeisk buxbom stämda i A=440 Hz och i tre olika storlekar: sopran i c, alt i g och alt i f.