Tenorflöjt MT 440 Hz

arvidsson-instr-4

arvidsson-instr-5

MT440

Detta är ett modernt instrument som jag utvecklat för att möta extrema behov inom nutida musik, men den kan givetvis användas för all musik. Den har full oktavresonans i det låga registret som ger en stabil och kraftfull ton liknande vissa renässansinstrument. Tonomfånget går från c4 till g6 med grepptabell som för en barockflöjt. För c4 och #c4 används klaffar som utförs i nysilver med teknik och material av högsta existerande kvalitet.

Instrumentet byggs med fördel i lönnträ, men andra träslag är givetvis också möjliga. Det intoneras till a=440/442 Hz.

Flöjten kan förses med ytterligare klaffar för att utöka omfånget neråt med tonen h3 alternativt för att täcka ändöppningen och underlätta för toner i 3:e registret eller både och. Med alla klaffar på plats skapas de fulla möjligheterna med ett kromatiskt tonomfång från h3 till g6 och mängder av kvartstonsmöjligheter.