Barock Sopran 415 Hz

arvidsson-instr-2BS415

Den här flöjten har ett instrument av Richard Haka som förebild. Originalet finns i Franz Brüggens samling.

Det har en ovanligt trång borrning och kort fönsteröppning. Detta ger flöjten en mjuk, ljus och övertonsrik klang, som hävdar sig väl, även i större ensembler, trots en relativt liten ljudvolym.

Jag bygger den i låg stämning (a=415Hz) i buxbom eller grenadill.

Barock Alt 415 Hz

ba415Barockaltarna finns i två versioner.

Stanesby kopia

Förebilden byggd av Stanesby Sr finns i Franz Brüggens samling och har stämningen  A=406 Hz. Utöver transponering till stämningen A=415 Hz har jag gjort några små justeringar av borrningen för att förbättra intonationen på höga e och f.

Arvidsson original

BA415

Detta instrument har en ny typ av borrning, som utvecklats av mig med utgångspunkt från akustiska och matematiska idéer. Mitt mål var att uppnå bättre egalitet i klang och tonattack över hela registret, se Ny barockborrning, och jag vågar påstå att jag till stor del lyckats.

Som exteriör har jag behållit den av Stanesby som jag uppskattar för dess kraftfulla skönhet.

Instrumenten kan fås i europeisk buxbom eller grenadill till samma pris.

Voice Flute (i D) 415 Hz

bvDet här instrumentet utgår från en voice flute av Bressan som finns i Franz Brüggens samling, men det är något modifierat för att bli lätt spelbart i det högsta registret.

Jag bygger det företrädesvis i lönnträ men kan även göra det i europeisk buxbom.

Det stäms till A=415 Hz.

Barock Alt 440 Hz

ba440

Barockaltarna finns i två versioner.

Stanesby kopia

Förebilden byggd av Stanesby Sr finns i Franz Bryggens samling och har stämningen A=406 Hz.
Utöver transponering till stämningen A=440 Hz har jag gjort några små justeringar av borrningen för att förbättra intonationen på höga e och f.

Arvidsson original

BA440

Detta instrument har en ny typ av borrning, som utvecklats av mig med utgångspunkt från akustiska och matematiska idéer. Mitt mål var att uppnå bättre egalitet i klang och tonattack över hela registret, se Ny barockborrning, och jag vågar påstå att jag till stor del lyckats. Som exteriör har jag behållit den av Stanesby som jag uppskattar för dess kraftfulla skönhet.

Instrumenten kan fås i europeisk buxbom eller grenadill till samma pris.

Barock Alt Starkblås 440 Hz

arvidsson-instr-1BA440S

Det här är en modern variant av BA440, med samma borrning men med ändringar av labiet, vindkanalen och fönstret, för att åstadkomma maximal ljudvolym. Den skall spelas med högre lufttryck och luftåtgången är större. Klangen, som har en mer framträdande grundton än barockflöjten lämpar sig väl för samspel med andra moderna instrument. Jag har gett flöjten en modern exteriör och tillverkar den i grenadill.

Tenorflöjt MT 440 Hz

arvidsson-instr-4

arvidsson-instr-5

MT440

Detta är ett modernt instrument som jag utvecklat för att möta extrema behov inom nutida musik, men den kan givetvis användas för all musik. Den har full oktavresonans i det låga registret som ger en stabil och kraftfull ton liknande vissa renässansinstrument. Tonomfånget går från c4 till g6 med grepptabell som för en barockflöjt. För c4 och #c4 används klaffar som utförs i nysilver med teknik och material av högsta existerande kvalitet.

Instrumentet byggs med fördel i lönnträ, men andra träslag är givetvis också möjliga. Det intoneras till a=440/442 Hz.

Flöjten kan förses med ytterligare klaffar för att utöka omfånget neråt med tonen h3 alternativt för att täcka ändöppningen och underlätta för toner i 3:e registret eller både och. Med alla klaffar på plats skapas de fulla möjligheterna med ett kromatiskt tonomfång från h3 till g6 och mängder av kvartstonsmöjligheter.

Älvborgspipor 440 Hz

arvidsson-instr-3Älvsborgspipan är en låtspelspipa som jag utvecklat med råd och uppmuntran från Göran Månsson. Den har en brusig klang och kan spelas som traditionell 6-håls g-mollpipa, men har ett extra hål för inledningstonen f#. Jag har också satt dit ett tumhål som tillsammans med en delvis konisk borrning gör att pipan kan spelas mycket snarlikt en altblockflöjt. Största skillnaden är att lägsta tonen är f# och inte f. Några av halvtonsgreppen måste modifieras ungefär som på en ganassiflöjt. Tonomfånget är drygt två oktaver.

Pipan intoneras till A=440Hz, är tvådelad och byggs i lönnträ. En något kortare variant i a-moll och en i d-moll byggd i tre delar finns också (se bilder här nedanför).

alv-dalv-d_fot

RA-flöjter 440 Hz

ra-008

Det här instrumentet ingår i en helt ny klass av blockflöjter som inte har några historiska förebilder. RA-flöjterna bygger på en akustisk uppfinning jag gjort.

Klangligt står RA-flöjterna nära renässansblockflöjterna, men spelas med barockflöjternas grepp. Tonomfånget är två oktaver plus en helton. De har stor ljudvolym, passar utmärkt som soloinstrument, och går också klangligt bra ihop med moderna instrument t.ex. piano. Störst användning hittills har instrumenten fått för framförande av medeltids- och renässansmusik och svensk folkmusik.

Instrumenten byggs i europeisk buxbom stämda i A=440 Hz och i tre olika storlekar: sopran i c, alt i g och alt i f.